Din totalentreprenör

Totalentreprenad - så fungerar det med Rätt Man nu

Vid en Totalentreprenad ansvarar vi för att ett byggprojekt blir som du hade tänkt dig. Vi skapar en förståelse för din vision samt eventuella krav och skapar därefter en plan för att kunna uppfylla alla dina förväntningar.

Kortfattat tar vi in hur du vill att resultatet ska se ut, för att sedan ta hand om allt från start med projektering, till att koordinera och samordna hantverkare samt all nödvändig kompetens.

Förtydligande - Vad betyder totalentreprenad?

Totalentreprenad är en form av entreprenad där en entreprenör (Rätt Man) tar på sig det totala ansvaret för ett byggprojekt från start till slut. Det inkluderar inte bara utförandet av byggnadsarbetet utan även planeringen, projekteringen och koordineringen av olika specialister och hantverkare som behövs under byggnadsprocessen.

Entreprenören tar på sig ansvaret för att leverera det färdiga projektet enligt beställarens önskemål och inom överenskommen budget och tidsram.

Vad är fördelen med totalentreprenad?

Du som beställare har en kontakt för hela byggprocessen, vilket förenklar kommunikationen och gör ansvarsfördelningen tydligare. Som beställare är det vanligt att man saknar antingen tiden eller kunskapen för att driva entreprenaden själv, vilket är huvudanledningen till att använda sig av en entreprenör som driver totalentreprenaden.

Enkelhet

Med en enda kontaktperson för hela projektet blir kommunikationen smidigare och effektivare.

Ökat samt förtydligande av ansvaret

Entreprenören (den som har hand om totalentreprenaden) tar på sig det övergripande ansvaret för hela projektet, vilket minskar den administrativa bördan för beställaren.

Kostnadskontroll

Genom att arbeta inom en förbestämd budget kan totalentreprenören hjälpa till att kontrollera kostnaderna och undvika eventuella överraskningar.

Projekt genomförs effektivare

En väl samordnad totalentreprenad kan leda till effektivare tidsplaner och snabbare färdigställande av projektet.

Förlita dig på expertis

Vi som totalentreprenör har expertis inom olika områden och kan erbjuda råd och vägledning baserat på tidigare erfarenheter.

Vad har man som beställare för ansvar under en totalentreprenad?

Som beställare ligger det största ansvaret att kunna förse entreprenören med nödvändig information i början av projektet.

Exempel på nödvändig information

  • Lämna in korrekta underlag t ex Objektbeskrivning
  • Förse entreprenören med kravspec t ex Önskad betalplan, Tidsplan
  • Beställaren ska noga ange vilka funktionskrav som de ställer på entreprenaden

Kontakta oss för en exklusiv och smidig totalentreprenad för ditt projekt i Stockholm. Vi är stolta över vår dedikation till hög kvalitet och vi ser fram emot att diskutera dina behov och önskemål med dig. Hör av dig till oss redan idag för att boka in ett möte och starta ditt byggprojekt.

Vad är skillnaden på en totalentreprenad och generalentreprenad?

Skillnaden mellan totalentreprenad och generalentreprenad är att, vid en totalentreprenad, ansvarar entreprenören för både utförandet och projekteringen.

Vid en generalentreprenad ansvarar entreprenören endast för utförandet. Exempelvis behöver beställaren samordna hantverkare och nödvändig kompetens.

Man kan sammanfatta det med att en beställare har mer ansvar vid en generalentreprenad och lämnar över större ansvaret till entreprenören vid en totalentreprenad.

Har du fler frågor?

Vi finns alltid här för er att besvara eventuella frågor och funderingar. Hos oss kan ni alltid boka upp ett platsmöte där vi kommer ut till er för att besikta fasaden och komma med våra rekommendationer förutsättningslöst.

Ring oss direkt på 08-99 00 33

Eller ta kontakt med Rätt man nu via formuläret nedan, så hjälper vi er vidare!

Call Now Button08-99 00 33