Din totalentreprenör

Rätt man och ROT-projekt

Expertis och erfarenhet inom ROT-projekt

Rätt man nu har lång erfarenhet av att hantera och genomföra omfattande renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt för kunder inom ramen för ROT-projekt. Vi strävar alltid efter att leverera skräddarsydda lösningar och en omfattande expertis inom byggbranschen för att möta våra kunders unika behov och önskemål.

Vad står ROT för?

ROT är en sammanfattning och förkortning av de tre orden:

Renovering

Ombyggnad

Tillbyggnad 

Innergård flerbostadshus i Stockholm

Smidiga och effektiva ROT-projektgenomföranden

Vi har kapaciteten för att hantera alla delar av ROT-processen, från planering till genomförande. Med vår kompetenta personal och väl samordnade arbetsmetoder kan vi säkerställa smidiga och effektiva genomföranden av renoveringsprojekt. Vårt nära samarbete med kunder säkerställer att varje steg i projektet utförs enligt deras specifika önskemål och att resultatet uppfyller högsta kvalitetsstandarder.

Kundfokus och smidiga kundupplevelser

Vi strävar efter att erbjuda en smidig och problemfri kundupplevelse genom att ta hand om alla aspekter av ROT-projektet, från planering till materialinköp och själva genomförandet. Vårt mål är att säkerställa att våra kunder känner sig trygga och nöjda under hela processen och att leverera resultat av högsta kvalitet som överträffar förväntningarna.

Vilka kunder utför vi ROT-projekt för?

Vi vänder oss främst mot företag, kommuner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Exempel på ROT-projekt vi utför:

Här är några exempel på ROT-projekt som kan ge dig en uppfattning om mångsidigheten i dessa projekt:

Badrumsrenovering:

En vanlig ROT-renovering är att förnya ett badrum. Det kan inkludera att byta ut gamla rör och VVS-system, uppdatera kakel och klinker, samt installera nya sanitetsprodukter och belysning. Detta förvandlar ett slitet badrum till en modern och funktionell plats.

Kökrenovering

Att renovera köket är ofta en betydande investering. I ROT-projekt för köksrenovering kan man byta ut köksluckor, arbetsbänkar, apparater och omstrukturera köket för bättre funktionalitet.

Fasadrenovering

För äldre byggnader kan en ROT-renovering innebära att man reparerar och förnyar fasaden. Detta inkluderar ofta byte av fasadmaterial, isolering och målning för att förbättra byggnadens utseende och energieffektivitet. Utöver fasadrenoveringar utför även balkongrenoveringar samt balkonginglasningar.

Tillbyggnad

ROT-projekt kan omfatta att bygga till befintliga strukturer, såsom att lägga till en ny våning, stomkomplettering eller en veranda. Det ger mer utrymme och funktionalitet till fastigheten.

Vindslägenhet eller källarrenovering

Genom att omvandla en outnyttjad vind eller källare till bostadsutrymme kan ROT-projekt öka fastighetens värde och ge extra boendeyta.

Renovering av kontorslokaler

För företag som behöver modernisera sina kontorslokaler kan en ROT-renovering omfatta ombyggnad av kontorsutrymmen, hyresgästanpassning och bättre arbetsmiljöer.

Trapphusrenovering

För bostadsfastigheter är trapphusets skick avgörande. ROT-projekt kan inkludera trapphusrenovering med reparation av trappor, målning och belysningsuppgraderingar.

Energieffektivisering

I linje med ökad medvetenhet om energieffektivitet kan ROT-projekt inbegripa uppgraderingar för att minska energiförbrukningen. Det kan innebära installation av bättre isolering, fönsterbyte till energieffektiva fönster eller värmesystem. 

Renovering av kommersiella fastigheter

ROT-projekt begränsas inte till bostadsfastigheter. Renovering av butiker, restauranger eller andra kommersiella utrymmen kan vara viktiga för att dra till sig kunder och skapa en modern arbetsmiljö.

Anpassningar för tillgänglighet

För att göra bostäder och arbetsplatser mer tillgängliga kan ROT-projekt inkludera installation av ramper, hissar, bredare dörrar och andra åtgärder för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar.

Dessa är bara några exempel på ROT-projekt, och de kan variera i storlek och omfattning beroende på projektets mål och kundens behov.

Pågående ROT-projekt - Takbygge
bygge av altan och staket

Vill du prata renovering, ombyggnad och tillbyggnad?

Ring oss direkt på 08-99 00 33

Eller ta kontakt med Rätt man nu via formuläret nedan, så hjälper vi er vidare!

Call Now Button08-99 00 33