Din totalentreprenör

Walloxen – Brandskyddsmålning skola

ROT-projekt med stommen byggd i trä istället för betong.
Miljö och hållbart byggande är i fokus för att minska klimatpåverkan.

08-99 00 33