Din totalentreprenör

Kvalitet

Rätt man nu AB är medlem i branschorganisationen Byggföretagen i Sverige och följer branschens riktlinjer för miljö, teknik och säkerhet. Vi har med vårt goda rykte, höga kompetens och vårt fokus på kontinuerlig verksamhetsutveckling blivit en viktig partner i många projekt för utveckling och nybyggnation.

Långsiktighet

Vårt kvalitets & miljöarbete präglas av en kontinuerlig utveckling av mål, metoder, system och policys. Målen erhåller vi genom utbildning av personal, kravställning mot leverantörer och samarbetspartners. Rätt man nu AB använder Svanenmärkta produkter för så låg miljöpåverkan som möjligt. 

Trygghet

Rätt man nu AB använder endast kvalitetsmaterial från dom ledande leverantörerna för långsiktiga kundlösningar. Företaget innehar erforderliga ansvars- och trygghetsförsäkringar. Bolaget är även medlem i organisationerna Stockholms Byggmästareförening, Sveriges Byggindustrier och Svenskt Näringsliv.

Call Now Button08-99 00 33