Din totalentreprenör

BRF kund för Fönsterbyte

Fönsterbyte

Vi på Rätt man är ett fullserviceföretag som bland annat har specialiserat sig på fönsterbyten. Med oss kan man vara trygg i att vi tar ansvar för hela entreprenaden kring fönsterbyten, från projektering till slutbesiktning. Detta för att vi vill hjälpa kunder att göra smarta val som sparar tid, kostnader och göra processen av fönsterbyten enklare.

Vad innebär ett fönsterbyte?

Med “fönsterbyte” refererar vi till processen att ersätta befintliga fönster i en byggnad med nya fönster. Det kan innebära att ta bort de gamla fönstren och installera nya, ofta med syftet att förbättra energieffektiviteten, ljudisoleringen eller utseendet på fastigheten.

Varför överväga att byta fönster?

Det finns massor av fördelar med att byta fönster, bland annat:

Förbättrad energieffektivitet: Nya fönster kan minska värmeförlusten och sänka energikostnaderna.

Bättre ljudisolering: Moderna fönster kan hjälpa till att minska buller från omgivningen.

Estetisk förnyelse: Fönsterbyte kan förnya fastighetens utseende och öka dess värde.

Underhåll och reparation: Gamla fönster kan kräva kostsamma underhåll eller reparationer, vilket leder till att fönsterbyten kan vara ett mer kostnadseffektivt alternativ på lång sikt.

Planering av Fönsterbyte

Planeringen inför ett fönsterbyte är en avgörande fas i projektet och involverar flera viktiga steg för att säkerställa ett smidigt och framgångsrikt resultat. Här är några centrala aspekter att överväga när du planerar ett fönsterbyte:

Hur många fönster ska bytas?

En viktig del är att ha någorlunda koll på hur många fönster som ska bytas när man kontaktar oss. Vi har även möjlighet att tidigt komma ut till er för inspektion och samtidigt beräkna detta.

Ska fönster bytas på alla sidor?

I vissa fall väljer man att endast byta fönster för exempelvis den vägg som är vänt mot en närliggande väg. Detta eftersom behovet av att minska bullernivån kan vara annorlunda beroende på vad som ligger utanför fönstret. Här kan det vara bra att tänka på de fördelar man går miste om, om man skulle undvika fönsterbyte på en viss sida. T ex att nya fönster minskar drag, håller en jämnare temperatur, minskar på energikostnader.

Mäta fönster vid fönsterbyte

Mätning av fönster är en grundläggande del av planeringen inför ett fönsterbyte. Det innebär att noggrant mäta de befintliga fönsteröppningarna för att säkerställa att de nya fönstren kommer att passa korrekt. Felaktiga mätningar kan leda till problem och förseningar i projektet. Denna tjänst ingår i våra fönsterbyten för att säkerställa att allt mäts rätt.

Behöver jag bygglov för fönsterbyte?

Generellt sett så brukar det inte behövs bygglov för fönsterbyte, så länge fönsterbytet inte ändrar på exteriören. Många gånger byter man till fönster som liknar de befintliga. 

Om det är större projekt eller om man som sagt förändrar fastighetens utseende, så kan det komma behövas bygglov. Rätt man hjälper er givetvis genom denna process!

Berätta hur vi kan hjälpa er med fönsterbyten!

Vi finns alltid här för er att besvara eventuella frågor och funderingar. Hos oss kan ni alltid boka upp ett platsmöte där vi kommer ut till er för att besikta fasaden och komma med våra rekommendationer förutsättningslöst.

Ring oss direkt på 08-99 00 33

Eller ta kontakt med Rätt man via formuläret nedan, så hjälper vi er vidare!

Energibesparing genom Fönsterbyte

Fönsterbyte är en viktig åtgärd för att förbättra energieffektiviteten i en fastighet. Genom att byta ut äldre och ineffektiva fönster till moderna och välisolerade alternativ kommer fastigheten inte behöva använda lika mycket energi för uppvärmning.

Hur fönsterbyte kan bidra till energieffektivitet

Här är några sätt på vilka fönsterbyte kan bidra till energieffektivitet:

Förbättrad isolering: Moderna fönster är utformade med avancerade isoleringsmaterial och tekniker som minskar värmeöverföring mellan inomhus och utomhus. Detta resulterar i bättre temperaturkontroll och minskad värmeförlust under kalla månader.

Minskat värmeläckage: Genom att byta till energieffektiva fönster minskar du risken för drag och insläpp av kalluft. Men även att varm luft läcker ut ur fastigheten, vilket gör det enklare att hålla din fastighet varm under vintern. Detta leder till minskad uppvärmningskostnad men även förbättrad komfort om man slipper drag.

Bättre ljusinsläpp: Moderna fönster är utformade för att maximera naturligt ljusinsläpp. Detta minskar behovet av konstgjord belysning och sparar energi under dagen.

Minskad kylning under sommaren: Energieffektiva fönster har även förmågan att minska att värme och luft från insidan tränger in. Vilket resulterar i en svalare inomhusmiljö under sommarhalvåret. Detta minskar behovet av luftkonditionering som i sin tur sparar energi.

Case study - Skillnader - före & efter fönsterbyte

På bilden nedan blir det lättare att förstå skillnaderna vad ett faktiskt fönsterbyte faktiskt kan ge för fördelar. Där vi med hjälp av värmekamera kan redovisa skillnaderna på ett gammalt och ett nytt fönster installerat av Rätt man.

På bilden och område 1 & 2, är nya Drutex fönster installerade, medans område 3 är utan något fönster och område 4 det tidigare gamla fönstret.

Här är det tydligt hur vårt nyinstallerade fönster, knappt läcker ut någon värme över huvudtaget från lägenheten. Medans det gamla fönstret läcker ut värme lite varsom och framförallt kring kanter och lister.

Detta leder till att fönsterbytet bidrar till att man enklare kan behålla värmen i lägenheten – vilket leder till mindre behov av att värma upp lägenheten minskade energikostnader. Vilket även bidrar till en bekvämare inomhusmiljö, med minskat drag.

Bidrag och Ekonomiskt Stöd

Det finns olika typer av bidrag kopplade till fönsterbyten som fungerar olika för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Bidragen och stöden är bullerbidrag, stöd för energieffektivisering och ROT-avdrag.

Bullerbidrag är till för skapa en acceptabel ljudnivå i hus och hem.

ROT-avdrag främjar nyttjandet av hantverkare och gäller även för fönsterbyten.

Energibidrag är till för att uppmuntra fastighetsägare att investera i energieffektiva åtgärder, såsom att genomföra smarta uppgraderingar av fönster.

Energibidrag för fönsterbyte

Energibidraget att få för fönsterbyte går under samlingsnamnet “energieffektiviseringsstöd”. Bidraget täcker 50% av materialkostnaden och upp till 30 000 kronor. Det man behöver tänka på är att detta stöd endast är till för just materialkostnaden, men att det går att kombinera med det vanliga ROT-avdraget.

För vem gäller energibidrag?

För tillfället så finns det bidrag för småhusägare att få fönsterbidrag, eftersom att fönsterbyte kan klassas som energieffektiviserande. Alltså kan man som privatperson och fastighetsägare av småhus, söka energibidrag vid fönsterbyte.

Energibidrag för BRF och företag

Att få bidrag och söka ekonomiskt stöd till energieffektivisering (även kallat fönsterbidrag) i flerbostadshus (BRF & företag) är sedan en tid tillbaka inte längre möjligt. Detta eftersom att Riksdagen har tagit bort möjligheten att få bidrag. Förhoppningsvis kommer det framöver nya incitament som gör det möjligt framöver för bostadsrättsföreningar och företag att kunna ta del av fönsterbidrag.

Ansöka om energibidrag vid fönsterbyte

Ansökan sker genom Boverket och beslutas genom Länsstyrelsen. Det kan vara bra att känna till att vi på Rätt man innehar F-skatt, vilket gör det möjligt att använda oss och samtidigt ta del av bidrag.

ROT-avdrag för fönsterbyte

ROT-avdrag är till för privatpersoner där man under 2023 kan få göra avdrag 50 000 kronor, för arbetskostnader, alltså arbete som exempelvis vi utför när vi byter fönster. Under 2024 ökas ROT-avdraget till totalt 75 000 kronor per person.

För ROT-avdrag, så hjälper vi på Rätt man till med detta och besvarar gärna eventuella frågor eller funderingar kring detta!

Bidrag för bullerdämpning vid fönsterbyte

Via Stockholms Stad så är det möjligt att ta del av bullerbidrag, när man utför fönsterbyten och åtgärder för att ljudisolera bostäder. Det som skiljer bullerbidrag från andra bidrag är att det inte går att kombinera detta med exempelvis ROT-avdrag.

Vem och hur kan man ta del av bullerbidrag?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har möjlighet att ansöka om bullerbidrag. För att kunna ansöka om bidrag så behöver ljudnivån man exponeras från överstiga 62 decibel (dB). Via denna tjänst hos Stockholms Stad, så kan man skriva in gatuadresser och se en estimering om gatan räknas in som behörig för bullerbidrag.

Ansökan i sin tur sker genom Trafikverket / Trafikkontoret. Om ni har fler frågor kring detta så hjälper vi gärna er vidare med detta!

Typer av Fönsterbyte

Fönsterbyte med PVC-fönster

Vi på Rätt man genomför byten till PVC-fönster. Vilket är en populär och kostnadseffektiv metod för att förbättra fastighetens energieffektivitet och estetiska utseende.

Här är några fördelar med fönsterbyte till PVC-fönster:

Hög energieffektivitet: PVC-fönster är kända för sin goda isolering, vilket minskar energiförluster och hjälper till att reglera temperaturen inomhus under olika väderförhållanden.

Lågt underhållsbehov: PVC-fönster är motståndskraftiga mot fukt och rost, vilket minskar behovet av frekvent underhåll. De behöver vanligtvis bara enkla rengöringsrutiner för att behålla sitt utseende.

Lång livslängd: PVC-fönster är kända för sin hållbarhet och har en lång livslängd jämfört med andra material. Detta gör dem till en kostnadseffektiv investering på lång sikt.  

Mångsidighet: PVC-fönster finns i olika färger, stilar och former, vilket ger en flexibilitet i designvalet. De kan enkelt anpassas efter fastighetens specifika estetik och behov.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med PVC-fönster från Drutex.

medarbetare lyfter fönster

Fönsterbyte för Bostadsrättsföreningar

För bostadsrättsföreningar är fönsterbyte en betydande investering som kan leda till flera fördelar för fastigheten och dess boende. Här är några aspekter som vi på Rätt man hjälper till med:

Budgetplanering: En noggrann budgetplanering är viktig för att säkerställa att fönsterbytet inte överstiger föreningens ekonomiska ramar. Det är viktigt att involvera föreningens medlemmar i budgetprocessen för att säkerställa en transparent och inkluderande planering.  

Val av energieffektiva alternativ: Genom att välja energieffektiva fönster kan bostadsrättsföreningar dra nytta av energibesparingar på lång sikt. Detta kan bidra till att minska kostnaderna för uppvärmning och kyla för föreningens medlemmar.  

Medlemskommunikation: Att kommunicera tydligt med föreningens medlemmar om planerade fönsterbyten är viktigt för att skapa en känsla av delaktighet och förståelse. Informationsmöten och öppen dialog kan bidra till att minska eventuella oro eller förvirring hos medlemmarna.

Fönsterbyte för företag och kommersiella fastigheter

För företag och kommersiella fastigheter kan fönsterbyte vara en strategisk åtgärd för att förbättra fastighetens energieffektivitet och estetiska utseende. Här är några aspekter att överväga för fönsterbyte i kommersiella fastigheter:

Anpassad design: Fönsterbytet bör beakta fastighetens specifika behov och estetiska krav. Det är viktigt att välja fönster som kompletterar fastighetens arkitektur och design.  

Energieffektivitet: Genom att investera i energieffektiva fönster kan företag och kommersiella fastigheter dra nytta av minskade energikostnader och en förbättrad arbetsmiljö. Detta kan resultera i ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan.

Kostnadseffektivitet: Att välja högkvalitativa och långvariga fönster kan vara en kostnadseffektiv investering på lång sikt. Det är viktigt att väga in livscykelkostnader och fördelar vid beslut om fönsterbyte för kommersiella fastigheter.

bild på två fönster

Pris byta fönster

Vad kostar fönsterbyte?

Kostnaden för fönsterbyte varierar beroende på flera faktorer, bland annat antalet fönster som ska bytas samt valet av fönstermaterial. Generellt sett kan kostnaden för fönsterbyte uppskattas per fönster, men en mer exakt bedömning kan ges efter en noggrann bedömning av fastighetens specifika behov och önskemål. Det är också viktigt att överväga livslängden och energieffektiviteten hos de valda fönstren för att bedöma deras långsiktiga ekonomiska och miljömässiga fördelar.

För att få en bättre uppfattning om kostnaderna kan ni kontakta oss som fönsterentreprenör, där vi kan ge er svar med mer exakt kostnadsuppskattning och offert baserat på dina specifika krav.

Vi på Rätt man finns här för att inleda er resa mot energieffektiva och hållbara fönster. Med vår omfattande erfarenhet och dedikerade service kan du vara säker på att ditt fönsterbyte utförs med precision och professionalism.

Call Now Button08-99 00 33