Din totalentreprenör

Målning av fasad i Stockholm

Fasadmålning

Fasadmålning är något vi på Rätt man nu ofta genomför i samband med en fasadrenovering eller när man byter fönster.

Men det går även bra att anlita oss för detta separat. Tveka inte på att kontakta oss för att få en fasadmålnings-offert eller om ni frågor ni vill ha svar på!

Vikten av måla fasaden

Fastighetens fasad är det första som besökare lägger märke till och därför är det viktigt att denna håller en viss standard. Att regelbundet sköta om och måla om sin fasad är viktigt av flera anledningar:

Fasadens utseende: En vacker och välskött fasad ger ett positivt första intryck för gäster och kan höja fastighetens värde.

HållbarhetRegelbunden fasadunderhåll hjälper till med att behålla dess hållbarhet och håller nere underhållskostnader på lång sikt.

Energieffektivitet: Genom att utföra fasadmålning och sköta om fasaden kan man göra byggnaden energieffektivare. Detta genom att man tätar eventuella sprickor och gör fasaden mer intakt, framförallt om man gör detta i samband med en fasadrenovering.

Rätt man nu - Experter inom fasadmålning

Vår gedigna erfarenhet och expertis inom fasadmålning och renovering gör oss till den optimala partnern för ditt projekt inom fasadmålning. Rätt man nu  har framgångsrikt slutfört många fasadmålningar och har därmed en djupgående kunskap om olika tekniker och material som är avgörande för att återställa och förnya fasader. Vårt specialområde är att effektivt hantera omfattande renoveringar för bostadsrättsföreningar och driva storskaliga projekt i samarbete med stora fastighetsägare.

Vi prioriterar alltid hög kvalitet och miljövänliga lösningar i vårt arbete. Genom vår omfattande erfarenhet och expertis kan vi garantera att din fasadmålning blir framgångsrik och uppfyller både dina behov och förväntningar. Med ett starkt fokus på både hållbarhet och skönhet är vi redo att leverera en enastående fasadmålning för din fastighet.

Vad vi arbetar med

Vi är experter på fasadmålning i Stockholm och erbjuder en mängd olika tjänster inom detta område. Vårt arbete omfattar arbete för alla fasadtyper, bland annat:

  • Putsfasad
  • Träfasad
  • Betongfasad
  • Tegelfasad

Berätta hur vi kan hjälpa er!

Vi finns här för er att besvara eventuella frågor och funderingar. Boka gärna ett kostnadsfritt platsbesök där vi gemensamt kan gå igenom skicket och era behov så att vi kan ta fram rekommendationer på åtgärder som bäst passar eran fastighet.

Ring oss direkt på 08-99 00 33

Eller ta kontakt med Rätt man nu via formuläret nedan, så hjälper vi er vidare!

Fasadmålning åt bostadsrättsförening (Brf) och fastighetsägare

Vi har omfattande erfarenhet av att måla fasader åt bostadsrättsföreningar och har de nödvändiga kunskaperna för att säkerställa framgång i dessa projekt.

Dessa projekt skiljer sig något från andra kundtyper.

Vår erfarenhet och kunskap inom fasadrenovering gör oss till en pålitlig partner för projekt i Stockholm. Vi förstår de specifika utmaningarna som finns i staden och har framgångsrikt hanterat renoveringsprojekt i olika delar av Stockholm.

Vi kombinerar moderna tekniker med traditionell kunskap för att möta Stockholms krav på hållbarhet och bevarande. Vårt mål är att inte bara förbättra byggnadens funktion och energieffektivitet, utan även att bevara dess kulturella och historiska värde.

Genom att anpassa vårt arbete efter stadens behov och utmaningar strävar vi efter att vara en pålitlig resurs för renoveringar av fasader i Stockholm.

Planering av fasadmålning för BRF & fastighetsägare

Planeringen av fasadmålning för en bostadsrättsförening är en noggrant genomtänkt process som kräver förståelse, koordinering och fullt engagemang. Här är det viktigt att ta hänsyn till fastighetens förutsättningar samt fastighetsägarens specifika krav och önskemål.

Den första fasen i planeringsprocessen innebär att utvärdera föreningens behov och mål för fasadmålningen. Det inkluderar att identifiera eventuella skador på fasaden, fastställa önskade förbättringar och upprätta en budget för projektet. All information förklaras och redovisas på ett enkelt och tydligt sätt för att underlätta beslutsprocessen. Detta kan vara extra viktigt eftersom att kunnandet om fasadmålningar varierar bland olika föreningar.

En viktig del av planeringen är att inkludera de boende, genom informationsmöten där deras åsikter och önskemål samlas in. Detta skapar en inkluderande och transparent planeringsprocess. Här ger vi er allt ni behöver för att kunna presentera detta på bästa sätt.

Planeringsfasen omfattar också ansökningar om nödvändiga tillstånd samt en detaljerad tidslinje och budgetförslag för att säkerställa en smidig genomförande av fasadmålningen.

Fördelar med att måla fasaden för BRF och fastighetsägare

För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare utgör fasadmålning en viktig komponent av fastighetsunderhåll och erbjuder en rad betydande fördelar. Exempelvis bidrar det till en trevligare plats att bo på för medlemmar och hyresgäster.

En välskött fasad med nymålad yta gör att fastigheten ser finare ut och ger en bild av en välskött fasad såväl som förening. Detta ökar värdet vilket är fördelaktigt om man överväger försäljning av fastigheten i framtiden.

För BRF och fastighetsägare är det viktigt att måla fasaden av flera skäl. Som vi tidigare nämnt, så hjälper det att stärka skyddet, spara på energi, öka fastighetens värde men även öka  engagemanget från boende, eftersom medlemmarna inkluderas.

Målning av fasader är en form av renovering i sig, men om man kombinerar detta med en fasadrenovering, så tar vi hand om delar som påverkar andra delar av skicket. Vilket i sin tur bidrar till minskade upppvärmningskostnader, bättre ventilation och säkrar från att behöva göra kostsamma renoveringar längre fram i tiden.

Sammanfattningsvis är fasadmålning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en investering som ger både praktiska och ekonomiska fördelar. Den stärker fastighetens skydd, ökar energieffektiviteten, höjer fastighetens värde och skapar en trevligare plats att bo på.

Fasadmålning i Stockholm

Vi på Rätt man nu, utgår från och arbetar i Stockholm med omnejd. Vår omfattande erfarenhet och kunskap om fasadmålning gör oss till en pålitliga partner samt väl rustade att hantera de utmaningar som finns i Stockholms kommun.

Våra arbetsmetoder är anpassade för att möta både kundens och Stockholms stads högt ställda krav på hållbarhet och bevarande. Målet är inte bara att förbättra fastighetens funktion och energieffektivitet, utan även att bevara det kulturella och historiska värde genom noggrann fasadmålning.

Utmaningar med Fasadmålning i Stockholm

Kan man måla fasad på vintern?

Eftersom att Stockholms klimat ofta bjuder på varierande väderförhållanden så utförs de flesta fasadmålningarna när det är varmare ute. Däremot så har vi på Rätt man kapaciteten att måla fasader året om, tack vare byggnadsställningar med väderskydd som täcker fasaden mot väder och vind.

Måla i stadsmiljöer

Fasadmålning i stadsmiljöer kan vara något komplexa på grund av begränsat utrymme och trafikrestriktioner. Säkerheten och minimala störningar för boende, invånare och trafik är prioriterade aspekter som vi alltid tar hänsyn till.

Fasadmålning på höga hus

Rätt man besitter den nödvändiga kunskapen och kapaciteten att ta sig an svårare fasadmålningar, exempelvis de som kräver större byggnadsställningar eller till och med lyftkranar.

Sammanfattningsvis är vår erfarenhet inom fasadmålning i Stockholm anpassad för att möta stadens specifika utmaningar och behov. Vi är dedikerade till att utföra fasadmålning med hög kvalitet och uppmärksamhet på detaljer i hela Stockholm.

Fasadmålning - Pris

Alla faktorer som påverkar priset inkluderar vi givetvis i fasadmålnings offerten. Kostnaden för att måla fasaden på en byggnad varierar beroende på flera faktorer, inklusive byggnadens storlek samt fasadens skick.

Här är några av de faktorer som kan påverka kostnaden för fasadmålning:

  • Byggnadens storlek: Större byggnader har mer yta att måla, vilket innebär högre materialkostnader och mer arbete. Därför tenderar större byggnader att vara dyrare att måla.
  • Fasadens skick: Om fasaden har omfattande skador eller kräver reparationer innan målning, kan detta öka kostnaden. Reparationer och underhållsarbete är något som nästan alltid behöver utföras innan, vilket beräknas i totalkostnaden.
  • Tilläggstjänster: Om du behöver extra tjänster som rengöring, sanering som t ex borttagning av graffiti
 

För att få en exakt prisuppgift är det bäst att ta kontakt med Rätt man nu. Vi ser till att ge er ett transparent och tydligt pris. 

 

Vi finns här för er att besvara eventuella frågor och funderingarBoka gärna ett kostnadsfritt platsbesök där vi gemensamt kan gå igenom skicket och era behov så att vi kan ta fram rekommendationer på åtgärder som bäst passar eran fastighet.

Hur lång tid tar det att måla en fasad?

Hur lång tid det tar att måla fasaden på en byggnad varierar avsevärt beroende på projektets omfattning och komplexitet. Generellt sett kan fasadmålning ta allt från några dagar till flera veckor eller till och med månader att slutföra för större projekt.

Tidsramen påverkas av flera faktorer, inklusive byggnadens storlek och skicket på den befintliga målningen.  För mindre projekt, som en enklare fasadmålning av en mindre byggnad, kan tidsåtgången vara relativt kort, vanligtvis några dagar till en vecka. Återställande av en befintlig, i relativt gott skick, fasad med en ny färg kan för oss vara ett snabbt projekt.

 

För större byggnader eller projekt som inkluderar reparation av skador, rengöring, och mer omfattande förberedande arbete, kan tidsramen förlängas. Det är vanligt att sådana projekt tar flera veckor, ibland upp till några månader att färdigställa. Det är viktigt att komma ihåg att en korrekt förberedelse av fasaden, inklusive eventuell reparation eller underhåll, är avgörande för att uppnå ett hållbart och estetiskt tillfredsställande resultat. Därför är tiden som ägnas åt noggranna förberedelser och kvalitetsarbete en viktig investering.

Om du vill få en exakt tidsram för din fasad är det bäst att kontakta oss, så kan vi utvärdera ditt specifika projekt och ge dig en realistisk uppskattning.

Vanliga Frågor om Fasadmålning

Fasadrenovering är processen att förbättra och återställa byggnadens yttre ytor, som fasaden, för att förbättra dess utseende, hållbarhet och energieffektivitet. Hos oss kan det inkludera reparation av skador, byte av fasadmaterial, putsarbete, målning, och andra åtgärder som krävs för att återställa eller förnya byggnadens yttre. Fasadrenovering är en viktig del av byggnadens underhåll och kan ge ett fräscht och modernt utseende till äldre byggnader.

En fasadrenovering tar allt ifrån ett dagar till några veckor, beroende på hur stor fasaden som ska renoveras är.

Det är generellt rekommenderat att måla om fasaden med jämna mellanrum, vanligtvis med en tidshorisont på 10 till 15 år om man vill ha en riktigt fin fasad.

Fasader som är exponerade åt söder- och västerläge, där de utsätts för direkt solljus, kan ha ett ökat behov av mer frekvent målning. Detta beror på att solens värme och UV-strålning kan påskynda nedbrytningen av färgen på dessa väggar. Vissa fastigheter exponeras även mer för kraftigare väderförhållanden, beroende på läge och omgivning.

Call Now Button08-99 00 33