Din totalentreprenör

Skylift brevid fasad i Stockholm

Fasadrenovering

Vad är fasadrenovering?

Fasadrenovering är processen att förbättra och återställa byggnadens yttre ytor, som fasaden, för att förbättra dess utseende, hållbarhet och energieffektivitet. Hos oss kan det inkludera reparation av skador, byte av fasadmaterial, putsarbete, målningtilläggsisolering, balkongrenovering och andra åtgärder som krävs för att återställa eller förnya byggnadens yttre.. Fasadrenovering är en viktig del av byggnadens underhåll och kan ge ett fräscht och modernt utseende till äldre byggnader.

Vikten av fasadrenovering

Att se över och renovera fasaden har en stor betydelse av flera skäl:

Utseendet: En välskött fasad ger ett positivt första intryck och kan höja fastighetens värde.

Hållbarhet: Fasadrenovering förlänger byggnadens livslängd genom att förebygga och åtgärda skador på yttre ytor.

Energieffektivitet: Genom att förbättra isolering och tätningsarbeten minskar fasadrenovering energiförbrukningen.

Underhåll: Regelbunden fasadrenovering minskar behovet av kostsamma reparationer i framtiden.

Vår expertis inom fasadrenovering

Vår erfarenhet och expertis inom fasadrenovering gör oss till det bästa valet för ditt projekt.

Rätt man har tidigare genomfört många framgångsrika fasadrenoveringsprojekt och har fördjupad kunskap om olika metoder och material, exempelvis putsfasader och tegelfasader. Framförallt besitter vi kapaciteten att ta hand och förvalta större renoveringar åt bostadsrättsföreningar och driva större projekt med större fastighetsägare.

Vi strävar alltid efter att uppnå hög kvalitet och miljövänliga lösningar i vårt arbete. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi säkerställa att din fasadrenovering blir en framgång och uppfyller dina behov och förväntningar.

framsida av bostadsrättsförenings fasad

Vad vi arbetar med

I Stockholm arbetar vi främst med fasader av typen tegel, puts samt trä. Men vi utför även andra typer av arbeten med fasader:

Puts fasadrenovering: Vi har expertis inom att återställa och förbättra putsfasader, vilket inkluderar reparation av sprickor, applicering av ny puts, och renovering av putsade ytor.

Tegel Fasadrenovering: Vår erfarenhet omfattar att förnya och återställa tegelfasader. Detta kan innebära reparation av skadade tegelstenar och fogar, rengöring och eventuell målning.

Trä fasadrenovering: Om din fastighet har en träfasad, har vi kunskap om att reparera och underhålla fasader i trä för att förlänga deras livslängd och bevara deras skönhet.

Sten fasadrenovering: För stenfasader utför vi reparationer och underhåll för att säkerställa att stenen förblir i gott skick och att fasaden ser bra ut.

Reparationer: Vi utför allmänna reparationer av fasader, inklusive reparation av sprickor, skador och erosion. Vår målsättning är att återställa fasadens integritet och utseende.

Murbruk: Vi erbjuder murbruksrenovering och restaurering för att bevara och stärka murverket på fasader.

Målning av fasad: Rätt Man utför i samband med renoveringar, ofta fasadmålning. Vilket är en viktig del för att få fasaden att se bättre ut.

Oavsett vilken typ av material du har, har vi den erfarenhet och kompetens som krävs för att ge ditt projekt den omsorg och uppmärksamhet det förtjänar. Rätt man’s målsättning är att förbättra fasadens funktion, utseende och hållbarhet med våra skräddarsydda lösningar.

Berätta hur vi kan hjälpa er!

Vi finns alltid här för er att besvara eventuella frågor och funderingar.

Boka gärna ett kostnadsfritt platsbesök där vi gemensamt kan gå igenom skicket och era behov så att vi kan ta fram rekommendationer på åtgärder som bäst passar eran fastighet.

Ring oss direkt på 08-99 00 33

Eller ta kontakt med Rätt man nu via formuläret nedan, så hjälper vi er vidare!

Fasadrenovering i Stockholm

Vår erfarenhet och kunskap inom fasadrenovering gör oss till en pålitlig partner för projekt i Stockholm. Vi förstår de specifika utmaningarna som finns i staden och har framgångsrikt hanterat renoveringsprojekt i olika delar av Stockholm.

Vi kombinerar moderna tekniker med traditionell kunskap för att möta Stockholms krav på hållbarhet och bevarande. Vårt mål är att inte bara förbättra byggnadens funktion och energieffektivitet, utan även att bevara dess kulturella och historiska värde.

Genom att anpassa vårt arbete efter stadens behov och utmaningar strävar vi efter att vara en pålitlig resurs för renoveringar av fasader i Stockholm.

Vår erfarenhet och kunskap inom fasadrenovering gör oss till en pålitlig partner för projekt i Stockholm. Vi förstår de specifika utmaningarna som finns i staden och har framgångsrikt hanterat renoveringsprojekt i olika delar av Stockholm.

Vi kombinerar moderna tekniker med traditionell kunskap för att möta Stockholms krav på hållbarhet och bevarande. Vårt mål är att inte bara förbättra byggnadens funktion och energieffektivitet, utan även att bevara dess kulturella och historiska värde.

Genom att anpassa vårt arbete efter stadens behov och utmaningar strävar vi efter att vara en pålitlig resurs för renoveringar av fasader i Stockholm.

Fasadrenoveringens utmaningar i Stockholm

Väderförhållanden: Stockholms klimat med kalla vintrar och växlande väderförhållanden ställer höga krav på fasadmaterial och isolering. En korrekt isolering och tätning är avgörande för att hålla byggnader varma och energieffektiva.

Stadsmiljö och trafik: Fasadrenoveringar i stadsmiljöer kan vara komplexa på grund av begränsad arbetsyta och trafikrestriktioner. Att säkerställa en säker arbetsmiljö och minimera störningar för invånare och trafik är en viktig utmaning.

Bevarande av historiska detaljer: I gamla delar av staden, som Gamla Stan, måste renoveringar beakta bevarandet av historiska detaljer och estetik. Det kräver expertis och omsorg i arbetet.

 

Materialval: Valet av rätt typ av fasadmaterial är kritiskt, särskilt med tanke på stadens variation av byggnadstyper.

Referensobjekt i Stockholm

Nedan kommer några referenser från tidigare utförda fasadrenoveringar i Stockholm:

Fasadrenovering av åtta flerbostadshus

Kv. Idun och Freja i Norsborg, Botkyrka kommun i Södra Stockholm​

Betonglagning

Putsning

Fasadfogning

Sockelrenovering

Målning av fasader

Balkongrenovering

Läs mer om projektet

Kvarteret Idun och Freja - utförd Fasadrenovering

Fasadrenovering för BRF (Bostadsrättsförening) och fastighetsägare

Majoriteten av våra tidigare utförda fasadrenoveringar är mot bostadsrättsföreningar samt fastighetsägare, vilket har gett oss nödvändiga erfarenheter och tagit fram de bästa förutsättningarna för att lyckas med dessa projekt.

Planering av fasadrenovering för fastighetsägare och BRF

Planering av fasadrenovering för en BRF är hos Rätt man nu en noga genomtänkt process som kräver koordinering, noggrannhet och engagemang. Här behöver man ha hänsyn till fastighetens förutsättningar, såväl som föreningen och medlemmarnas krav och önskemål.

Det första steget i planeringen är att utvärdera föreningens behov och mål för renoveringen. Det inkluderar att identifiera eventuella skador på fasaden, fastställa önskade förbättringar och budgetera för projektet. Vi förklarar och sammanställer allt så att ni på ett enklare sätt kan sätta er in i projektet och lättare fatta beslut.

 

Ett viktigt steg är att involvera medlemmarna i BRF i planeringen genom att hålla informationsmöten och samla in deras åsikter och önskemål. Detta bidrar till att skapa en inkluderande och transparent planeringsprocess.

Planeringen inkluderar även att söka om eventuella nödvändiga tillstånd och presentera ett detaljerat tidsschema samt budget, för att säkerställa en smidig genomförande av renoveringen.

BRF-specifika behov och fördelar med fasadrenovering

För BRF-föreningar är fasadrenovering viktiga av flera skäl. Som vi tidigare nämnt, så hjälper fasadrenoveringar att stärka skyddet, spara på energi, öka fastighetens värde men även öka medlems engagemanget eftersom medlemmarna inkluderas.

Dessutom ger det en långsiktig ekonomisk hållbarhet att investera i fasadrenovering, eftersom det minskar eventuella behov att utföra kostsamma reparationer eller renoveringar i framtiden.

 

Sammanfattningsvis är fasadrenovering för BRF-föreningar en strategisk åtgärd som inte bara bevarar fastighetens skick utan också kan förbättra medlemmarnas livskvalitet och fastighetens värde på sikt. Det är en investering i både fastighetens framtid och dess gemenskap.

Fasadrenovering: Kostnad och Budget

Vad kostar fasadrenovering?

Kostnaden för fasadrenovering kan variera avsevärt beroende på flera faktorer.Här är några av de viktigaste faktorer som påverkar priset på en fasadrenovering:

  • Fastighetens storlek och komplexitet
  • Fasadmaterial
  • Omfattning av renoveringen
  • Tillstånd och regler
  • Tilläggstjänster
 

Boka gärna ett kostnadsfritt platsbesök där vi gemensamt kan gå igenom
skicket och era behov så att vi kan ta fram rekommendationer på åtgärder
som bäst passar eran fastighet.

Hur lång tid tar en fasadrenovering?

Generellt sett varierar tiden för en fasadrenovering betydligt beroende på projektets omfattning. För en normalstor bostadsrättsförening med tre-fyra våningar tar en renovering två-tre månader att slutföra. För mindre projekt, som exempelvis reparationer slutförs de på betydligt kortare tid. Precis som med kostnaden, så avgörs tidsåtgången beroende på omfattningen, storlek och nuvarande skick.

Ta gärna kontakt med oss som er entreprenör så kan vi ge en mer exakt tidsram.

Vanliga Frågor om Fasadrenovering

Priset för att renovera fasader varierar bland annat beroende på omfattningen av renoveringen och storleken på projektet. Kontakta oss för en kostnadsfri och personlig offert för er!

En fasadrenovering tar allt ifrån ett par veckor till 3-4 månader, beroende på hur stor fasaden som ska renoveras är.

Olika material och fasader har olika livslängder. Men detta kan variera från fall till fall, där klimat och yttre faktorer kan påverka och förkorta livslängden. Exempel på olika livslängder:

  • Tegelfasad cirka 100 år
  • Putsfasad cirka 40 år
  • Träfasad cirka 10 år

 

Detta är väldigt generella siffror, så glöm inte bort att en fasad behöver ses över regelbundet för att ha ett bra skick och kan behöva mindre insatser för att kunna hålla ännu längre.

Ett bra tips är att själv undersöka och besikta fasaden själv, för att hålla utkik för eventuella sprickor eller skador och ta hand om dessa innan de blir till större problem.

Vi kan även komma ut på ett platsbesök för att identifiera vad ni behöver ha hjälp med!

Call Now Button08-99 00 33